“Čigonų laužas“

Bendrija įregistruota 1997 m. birželio 20 d. Per visą darbo laikotarpį “Čigonų laužas” aktyviai dalyvavo sprendžiant aktualius romų visuomenės klausimus, aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybe, su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės, Lietuvos vaikų fondu.

Jau 1997 metais 60 romų vaikų pradėjo lankyti Vilniaus 58 vidurinę mokyklą, nes tuo metu išsilavinimo, švietimo įstaigų lankymo problema buvo ypač opi.

Bendrijos atstovai dalyvavo Tarptautinėse konferencijose žmogaus teisių ir tautinių mažumų klausimais.

1998 m. bendrija aktyviai dirbo rengiant Lietuvių etninės kultūros centro inicijuotą prestižinį Vilniaus festivalį “Skamba skamba kankliai”.

Tais pačiais metais pirmą kartą buvo organizuota vakaronė tabore gyvenantiems romams “Lietuvos čigonų taboro laužas”, kuri žiniasklaidoje sulaukė plataus atgarsio ir palankaus įvertinimo.

1999 m. buvo parengtas projektas “Jaunojo čigono pasaulėžiūros formavimas”. Projekto tikslas - dvasingumo ugdymas, vystant čigonų kultūrą, integruojant romus į bendrą Lietuvos gyvenimą ir kultūrą. Jis buvo vykdomas kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centru.

Bendrijos pastangomis organizuotos kelios vasaros stovyklos romų vaikams.

1999 metais remiant Atviros Lietuvos Fondui buvo pravestas Romų kultūros festivalis.

2001 m. buvo surinkta ir paruošta tekstinė ir grafine informacija interneto tinklapiui www.ROMA.lt remiant Niderlandų karalystės ambasados.

2001 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus Vingio parke organizuota istorinė šventė, skirta romų atvykimo į Lietuvą 500-mečiui. Tai istorinis faktas, kad prieš 500 metų Lenkijos karalius ir LDK Didysis Kunigaikštis Aleksandras paskelbė privilegiją čigonų vaivadai Vasylijui, pagal kurią šalies romai gavo savivaldą ir teisę laisvai klajoti valstybės ribose.

2002 m. pirmą kartą Lietuvoje bendriją surengė Tarptautinės romų nacionalinės dienos minėjimą, skirtą romų atsiradimo Europoje 1000-mečiui – “Roma Millenium“.2004 m. bendrijos iniciatyva Tarptautinei romų dienai buvo skirta Pabaltijo šalių ir Baltarusijos romų lyderių konferencija, kurios dalyviai kartu su Lietuvos visuomene paminėjo reikšmingą datą ir numatė bendradarbiavimo gaires.

2005 m. vasarą Sereikiškių parke įvyko Tarptautinis romų folkloro festivalis, kurio programoje dalyvavo atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, festivalio svečiais buvo Latvijos Tautinių mažumų departamento ir romų organizacijų atstovai, Estijos Švietimo ministerijos darbuotojos, Švedijos Romų kultūros centro vadovai ir kt. Festivalis tapo tikru kultūriniu įvykiu sostinėje. Festivalio rėmėjai – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Vilniaus m. savivaldybė, Latvijos Tautinių mažumų departamentas, Švedijos ambasada Lietuvoje.

2006 m. organizuota pažintinė kelionė į Lucką, Ukraina, kurios metu Lietuvos romų jaunimas susipažino su vietine bendruomene, dalyvavo eilėje renginių, koncertavo.

Bendrija - vienas iš Romų visuomenės centro steigėjų.