„Inovatyvūs metodai, formuojantys socialinius įgūdžius atskirtį patiriančių suaugusių mokyme“

 

      

 

DAR VIENA KONFERENCIJA ROMAMS IR NE TIK...

Konferencija - diskusija įvardinta taip: „Inovatyvūs metodai, formuojantys socialinius įgūdžius atskirtį patiriančių suaugusių mokyme“

Š.m. spalio 4 d. įvyko koferenciją, į kurią susirinko Tautinių bendrijų namų salėje (Raugyklos g. 25, Vilnius) vos telpantys romai ir jiems prijaučiantys, Všį Romų visuomenės centras direktorė Svetlana Novopolskaja pabrėžė, kad  jos vadovaujamas Centras kartu su partneriais iš Italijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Ispanijos įgyvendina šį, Europos Komisijos finansuojamą, projektą. Projekto tikslas - padėti silpnesniajai - žmonių, kenčiančių dėl socialinių  sunkumų, atskirties, fizinės ar protinės negalios - socialinei ir darbinei integracijai. Šiam tikslui pasiekti išbandomas metodas, naudojamas video istorijai perteikti ir pagrįstas video kūrimo kartu (VKK) technika.

Į konferenciją pakviestas ir  Forumo teatras - naujo tipo teatras, suteikiantis galimybę pažvelgti  į problemas ir skatinantis susimąstyti: „Ar likdami abejingi, matydami aktualias visuomenei problemas, elgiamės tinkamai, ar konflikto metu gebame įsiklausyti į abi puses?“ Aktorių  Rasos Kulytės ir Kristinos Mauruševičiūtės dėka, žiūrovai kartu su jomis sprendė problemas, drauge buvo atsakyta į daugelį iškilusių klausimų, lengvai ir paprastai išspręstos konfliktinės situacijos.

Vis dažniau į mūsų buitį ateina psichologai, padedą daugeliui žmonių. Įdomus pasakojimas apie psichologo vaidmenį ir poziciją dirbant su socialinę astkirtį patiriančiais žmonėmis. Kas tokiems žmonėms yra psichologas? Tai ir gydytojas, ir tėvas  viename, kartu priimantys konkrečius, greitus  sprendimus. Beje, Andrius Kulaginas - paskaitos autorius - nemažai laiko dirbęs su romais ir pakankamai gerai žinąs jų problemas.

Všį „Antikorupcijos švietimo centras“  projektų vadovė Milda Brukštutė pristatė projektą „Romų bendruomenės įgalinimas per teisinio savitarpio pagalbos gidą: video metodas“. Pasak jos, 2012- aisiais metais net 63 proc. respondentų teigė, kad pati nemėgstamiausia žmonių grupė - romai, kad juos lydi socialinės problemos: nedarbas, išsilavinimo, švietimo stoka. Daugelis jų nežino, kaip apginti savo teises. Parodyto video filmo esmė: „Reikia keisti požiūrį į romus“. Kuo mažiau negatyvių pavyzdžių tiek žiniasklaidoje, tiek mąstyme!

Psichologo, psichodramos  terapeuto Evaldo Karmazos tema „ Psichodrama ir socialiniai įgūdžiai. Veiksmo metodų taikymas, formuojant realius pokyčius“. Jis kalbėjo apie psichodramos atsiradimą: pagal rumunų mokslininką Jakobą Levy Loreno, psichodrama - metodas, leidžiantis surasti tiesą per veiksmą, jo metu turi jungtis žodis ir kūnas. Psichodrama ( iš graik. Psyche „siela“) - tai sielos veiksmas, metodas, gydymas bei mokymasis būti savimi, būti su kitais. Tai grupinė psichoterapija, savęs ir savo artimo supratimas, keičiantis vaidmenimis. Po vadinamojo „apšilimo“ pratimų, iš salės pakilo norintys suvaidinti „darbdavį“  ir  „darbo ieškantį“. Keli klausimai, keli atsakymai -   ir aišku, ko pageidauja darbdavys, ko negali atlikti ieškantysis darbo. Pasikeista vaidmenimis - ir problema išspręsta!

Be to, lektorius kalbėjo apie toleranciją, apie įgūdžių formavimąsi (jie formuojasi dar vaikystėje), bazinius socialinius įgūdžius  ir daug apie ką kita. Kalbėjo į savo pokalbį įtraukdamas beveik kiekvieną salėje esantį...

Pokalbius praturtino projekto „Asmeninis ir žmogiškasis lavinimas, psichodrama kaip pagalba atstumtiesiems“ filmo peržiūra, kuriame atsispindėjo psichodramos ir video terapijos sintezė. Pagrindiniai veikėjai  - Vilniaus taboro romai,  jų problemos, sprendimų būdai.

„Dailės metodų taikymas dirbant su romų vaikais ir jų šeimomis“ - Lietuvos Geštalto studijų centro psichoterapeutės Daivos Tumasonytės bendravimo su auditorija tema palydėta projekto „ Video kūrimo kartu metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriančių suaugusiųjų mokyme“ pristatymu bei pačių dalyvių sukurtu filmu šia tema.

                                                                             

                                                                   Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys