Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A.Lydeka: įstatymų privalo laikytis ir tautinių mažumų atstovai

 

2011 m. vasario 13 d. pranešimas VIR

                      Romų tautinės mažumos gynėjai vasario 6 d. Seimo Žmogaus teisių komitetui pateikė informaciją apie galimus žmogaus teisių pažeidimus, kurie esą gali būti padaryti vasario 13-ąją griaunant tris teismo nutarimu neteisėtais pripažintus pastatus Vilniuje, Kirtimuose.

                      Romų gynėjai savo kreipimesi tvirtino, kad numatytuose griauti pastatuose gyvena šeimos su vaikais, nuogąstavo, kad pastatų griovimo darbams pasirinktas netinkamas laikas – šaltas žiemos periodas. Tai taip pat pažymėta Europos romų teisių centro laiške, skirtame Lietuvos Respublikos pareigūnams, kurio kopijas pareiškėjai persiuntė ir Europos Sąjungos institucijoms, veikiančioms žmogaus teisių srityje. Be to, Europos romų teisių centro pareiškime išreikštas susirūpinimas dėl galimų Vaiko teisių konvencijos ir kitų tarptautinių įsipareigojimų pažeidimų, kurie esą gali būti padaryti griaunat statinius romų tautybės asmenų gyvenamoje vietoje, nepasiūlant kitų gyvenamųjų būstų.

                      Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka domėjosi, ar vasario 13-ąją griaunant pastatus nebuvo pažeidžiamos vaiko teisės, gyventojų socialinės ir pilietinės teisės, ar pastatų griovimas yra teisėtas.

                      Remiantis oficialiais dokumentais, vasario 13-ąją griaunami pastatai Vilniuje, Kirtimuose, buvo pastatyti savavališkai. 2009 ir 2010 metais teismas įpareigojo savavališkos statybos savininkus nugriauti neteisėtus statinius, tačiau to nebuvo padaryta.

                      Statinių savininkai nevykdė teismo sprendimo ilgiau nei dvejus metus, todėl buvo numatytas priverstinis savavališkų statinių nugriovimas 2012 metų vasario 13 dieną. Seimo Žmogaus teisių komitetas nustatė, kad teismo sprendimą vykdantis antstolis rūpinosi, kad įgyvendinant teismo sprendimą būtų užtikrintos vaiko teisės, vaiko teisių apsaugos konvencija ir  bendradarbiavo su vaiko teisių apsaugos skyriumi. Remiantis Komitetui pateikta informacija, atsakingiems pareigūnams 2011 m. sausio 14 d. lankantis nelegalių statinių vietoje buvo išsiaiškinta, kad du ketinami griauti statiniai tuo metu buvo negyvenami, kitas  statinys – galimai gyvenamas, tačiau statinio šeimininkas kartu gyvenančių nepilnamečių vaikų neturi.

                      Šiandien, vasario 13-ąją, prieš griaunant nelegalius statinius, teismo vykdantysis antstolis supažindino romų atstovus su numatyta griovimo procedūra, paaiškino, kad nugriovus statinius jų dalis ir medžiagas savininkai turi teisę pasiimti. Galimai statiniuose buvusius vertingus daiktus antstolis pasiūlė pristatyti į savininkų nurodytą vietą.

                      Prieš pradedant griovimo darbus statinius apžiūrėję vaiko teisių specialistai įsitikino, kad vaikų juose nėra. Procesą stebėjo socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Prasidėjus statinių griovimui incidentų pastebėta nebuvo.           

                      Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A. Lydeka teigiamai vertina tai, kad neteisėtų pastatų griovimo procesas pradėtas nepažeidžiant pagrindinių žmogaus, vaiko teisių, stebint visoms atsakingoms institucijoms. 

                      „Sėkminga romų tautybės asmenų integracija svarbi demokratijos puoselėjimui Lietuvoje, tačiau kartu turėtume prisiminti, kad visiems, įskaitant ir tautinių mažumų atstovus, mūsų šalies įstatymai galioja vienodai, jų privalu laikytis. Tikiuosi, kad glaudus ir sąžiningas romų bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų bei valstybės institucijų bendradarbiavimas padės pasiekti teigiamų rezultatų“, - teigė A. Lydeka.

                      Jis pabrėžė, kad tarptautiniais įsipareigojimais įtvirtintas pilietinei visuomenei būdingas solidarumo principas įpareigoja saugoti asmenį nuo socialinės rizikos, tačiau kartu nepaneigia paties asmens atsakomybės už savo gerovę. „Svarbu sudaryti prielaidas ir galimybes kiekvienam žmogui pačiam pasirūpinti savimi ir savo vaikais“, - teigė A. Lydeka.

                      Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A. Lydeka ragina Kultūros ministeriją kaip įmanoma greičiau parengti romų integracijos programas ir jas įgyvendinti. Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai raginami padėti nelegaliuose statiniuose gyvenantiems asmenims, tvarkytis dokumentus, reikalingus persikelti į socialinį būstą.

                     

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja E.Gibavičiūtė

 tel. (8 5) 239 6809, el. p. eggiba@lrs.lt