Apie projektą

"Padėk Pritapti: pirmi žingsniai mokykloje" - tai birželį pradėto taboro vaikų integracijos projektas. Daugiau nei dešimt savanorių padeda Vilniaus taboro pirmokiukams ruošti pamokas, ugdo jų socialinius įgūdžius, kad vaikai sėkmingai mokytųsi bei pilnateisiškai integruotųsi į visuomenę. 

Pirminis projekto pavadinimas - "Socialinis dialogas".
Projektą vykdo organizacija Lietuvos sakaliukų sąjunga bei taboro vaikų draugais tapę savanoriai - dvi Justinos, Karolina, Indrė, Jonas, Irmantas, Jūratė, Viktorija, Justinas, Birutė, Inesa, Jolita, Dainius, Margarita, Emilija, Vaida, Fiokla ir Arūnė.

Projekto partneriai - Romų visuomenės centras, sociologė Vita Petrušauskaitė, sociologas Dr. Tadas Leončikas, Aušra Simoniūkštytė ir Vilniaus kolegija, Naujininkų vidurinė mokykla, Mykolo Romerio universitetas.

Projektas įgyvendinamas remiant "OSFL projektai".