Gyvenk dieną

 

ES programos „Veiklus jaunimas“

tarptautinis jaunimo mainų su kaimynėmis šalimis partnerėmis projektas

„Gyvenk dieną“

 

Lietuvos jaunimo turizmo centras 2011 m. vasario – rugpjūčio mėnesiais vykdo ES programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinį jaunimo mainų projektą „Gyvenk dieną“.

Jaunimo mainai vyko 2011 m. gegužės 9-16 d. Vilniuje.

Kas?

Aštuoniolika jaunų aktyvių ir kūrybingų jaunuolių ir penki grupių vadovai iš keturių šalių: Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Armėnijos.

Kada?

Saulėtomis ir pavasariškomis 2011 m. gegužės 9-16 dienomis.

Kur?

Vilniuje, Užupio respublikoje, Lietuvos jaunimo turizmo centre.

Kokie tikslai?

Analizuoti narkomanijos, skurdo ir socialinės atskirties problemas, aktyviai įsitraukti į nedarbo bei narkomanijos jaunų žmonių tarpe prevenciją ir kelti socialinį jaunimo sąmoningumą.

Ką nuveikėme?

·        Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje „Sugrįžimas“ susitikome su kovojančiais su priklausomybe žmonėmis ir klausėmės pamokančių jų gyvenimo istorijų.

·        Praleidome popietę su nugalėjusiais priklausomybę ir grįžusiais į aktyvų visuomeninį gyvenimą žmonėmis, kurie išdrįso papasakoti apie lengvą būdą pradėti ir labai sunkų kelią mesti vartoti narkotikus.

·        Svečiavomės romų gyvenvietėje, kurioje iš Romų bendruomenės centro darbuotojų sužinojome apie romų kasdienybę, problemas, jų patiriamus sunkumus įsidarbinant, gėrėjomės tautiniais šokiais, bendravome ir žaidėme įvairius žaidimus su vietos vaikais.

·        Savo žinias ir sukauptą patirtį įprasminome išvykos į vaikų globos namus „Gilė“ metu. Ten susipažinome su globos namų jaunimu; jie nuoširdžiai išklausė projekto dalyvių parengtą pristatymą apie ES programą „Veiklus jaunimas“, projektą „Gyvenk dieną“ ir, žinoma, išsakytą kategorišką nuomonę prieš narkotikų vartojimą.

·        Vilniaus senamiesčio gatvelėse surengėme pilietinę akciją „Gyvenk dieną“, kurios metu, vilkėdami  savo pačių sukurtais „Gyvenk dieną“ marškinėliais, turėjome galimybę praeiviams pristatyti vykdomo projekto veiklą ir naudą, išdalinti pačių parengtus informacinius lankstinukus bei šviesti visuomenę apie narkotikų vartojimo problemos rimtumą ir psichotropinių medžiagų keliamą žalą jas vartojančiam asmeniui bei visuomenei. 

Ką patyrėme?

·        Susipažinome su nuostabiais žmonėmis iš užsienio valstybių, pažinome vieni kitų kultūrą bei atsikratėme stereotipų apie kultūriškai skirtingus žmones.

·        Tolerancijos mokėmės ne apie ją kalbėdami teoriškai, o praktiškai patirdami gyvenimo kartu subtilybes.

·        Pagilinome žinias apie narkomanijos problemos priežastis ir pasekmes ne tik jas vartojančiam žmogui, bet ir visuomenei plačiąją prasme; dabar užtikrintai galime nešti žinią savo bendraamžiams: „Mes prieš narkotikus!“ 

·        Išgyvenome su priklausomybe kovojančių ir ją jau nugalėjusių žmonių gyvenimo istorijas, kurios mums atvėrė akis, nes žodis, kurį ištaria tai patyręs žmogus, įstringa į širdį kur kas giliau nei pati tiksliausia beveidė statistika.

Akvilė Pažarauskaitė, Vilnaius Jėzuitų gimnazija (Projekto dalyvė)

Eglė Butkutė, Lietuvos jaunimo turizmo centras (Projekto koordinatorė)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.