Kontaktai

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras
Direktorė Svetlana Novopolskaja
Direktoriaus pavaduotoja Daiva Drazdauskienė
Metalo g.  23a, LT-02190 Vilnius, Lietuva Tel. / faks. + 370 5 210 41 34

Tel. mob. ir el. paštas:

Svetlana Novopolskaja – 8 648 60215 sn713@hotmail.com

Daiva Drazdauskienė – 8 675 45484 drazdaiva@gmail.com