Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

PROJEKTO SANTRAUKA

 

Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

 

CULTURAL HERITAGE AND LIFE LONG LEARNING

 

Koordinatorius: Murska Sobotos Liaudies universitetas (LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA), Slovėnija

Partneris: Kavalos neįgaliųjų bendrija (SILOGOS PARAPLIGIKON, TETRAOLIGIKON, KINITIKA ANAPIRON N. KAVALAS), Graikija

 

Tarpkultūrinis dialogas yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų. Būtina sąlyga vystyti tokį dialogą tarp Europos gyventojų, mūsų atveju – tarp suaugusiųjų, ypač dėl tam tikrų priežasčių įtrauktų į tikslinę grupę su specialiais poreikiais, - etninio kultūrinio paveldo išsaugojimas, pažinimas, suvokimas. Šio projekto turinys akcentuoja  kiek savo, tiek kitų Europos tautų kultūrinio paveldo pažinimą ir išsaugojimą, tokiu būdu ugdant pagarbą kitai tautai. Kultūrinis paveldas sudaro svarbią individo identiteto dalį.

 

Paveldo kaip vertybės suvokimas ypač svarbus tolimose gyvenimo vietovėse, kur gyventojai atitrukę nuo centrinių informacijos srautų, esminių įvykių, sprendimus priimančių institucijų. Bet būtent čia slepiasi vertingi kultūriniai objektai – seni tradiciniai, saugomi pastatai, gamtos vaizdai, amatai ir panašūs menai, įdomūs maži muziejai.

 

Suaugusiųjų mokymo patirtis rodo, kad žmonės, nedalyvaujantys mokymo procesuose, noriai dalyvauja socialinės tematikos švietimo programose, ypač orientuotose į vietinį turinį ir jų problematiką. Senų tradicijų, apeigų, daiktų, dokumentų, folkloro, mentalinio protėvių palikimo pažinimas ir išsaugojimas formuoja mūsų ir mūsų vaikų identitetą, papildo kultūrinę terpę.

 

Projektas numato motyvuoti žmones, kurie visai nesimoko arba labai retai dalyvauja formaliose švietimo programose, išbandyti neformaliojo mokymosi visą gyvenimą galimybes. Neformalus mokymas keičia požiūrį į pažinimo procesą, padeda atsikratyti kompleksų, skatina saviraišką.  Veiklos, planuojamos projekto eigoje, skirtingų grupių formavimo dėka sudomins tikslines grupes savo kultūrinio – etninio, istorinio, etnografinio paveldo – pažinimo procesu, per prieinamos informacijos teikimą ir gavimą suformuos mokymosi proceso sistemą.

 

Projekto teikėjai tikisi, kad projekto rezultatai taps rimtu įdirbiu išsaugojant kiek vietinį, tiek kitų Europos Sąjungos šalių kultūrinį paveldą.

 

Šiuo metu Partnerystės veiklos vykdomos pagal planą. Sudarytą besimokančiųjų grupė, paskirstytos mokymosi temos ir užduotis. Įvyko startinis projekto vadovų susitikimas Slovėnijoje, kur partneriai suderino darbo planą ir veiklos kryptis. RVC projekto dalyviai pasirinko tokia veiklos formą, kuri įdomi, patraukli it prieinama tikslinei grupei: romų bendruomenės istorija, sudaryta iš trumpų atpasakojimų, kuriuos besimokantieji surašo bendraujant su romais. Planuojama panaudoti istorijoms Andrew Mikšio instaliaciją „Prisiminimai senų foto kalba“. Dalis istorijų jau patalpinta svetainėje www.roma.lt. Išleistas specialiai projektui parengtas laikraščio „ROMANO ČAČIPEN“ numeris. Ženkliu rezultatu laikome televizijos laidos apie Lietuvos romų kultūros paveldą sukūrimą bendradarbiaujant su TV Europa. Laidos trukmė – 28 min. Laida bus transliuojama per „Lietuvos ryto“ ir Šiaulių Plius televiziją.

Laidos premjera įvyko partnerių susitikimo Vilniuje metu 2009 m. gegužės 21 – 24 dienomis. Slovėnų delegacijoje atvyko 6, Graikijos – 4 projekto dalyviai. RVC vykusiame renginyje dalyvavo virš 20 projekto dalyvių iš Lietuvos.