2017-04-04 Vilniuje vyksta seminaras „Romai ir medijos: kaip bendrauti su žiniasklaida?“

Vykdant Europos Komisijos finansuojamą projektą ,,Vietinės romų platformos - kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, balandžio 3-4 dienomis Vilniuje vyksta Tautinių Mažumų Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės surengtas  seminaras romams „Romai ir medijos: kaip bendrauti su žiniasklaida?“.

2017-03-31 Tautinių mažumų departamente – susitikimas dėl tautybės pabrėžimo negatyviame kontekste

Kovo 27 dieną Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įvyko susitikimas, skirtas aptarti priemonėms, kurios galėtų padėti išvengti tautybės pabrėžimo negatyviame viešajame kontekste. Posėdyje dalyvavę Žurnalistų etikos inspektorė, Romų visuomenės centro direktorė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė, Romų bendruomenės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto atstovai ir Tautinių mažumų departamento direktorė bei specialistai aptarė pastaruoju metu visuomenėje kilusią įtampą romų tautybės asmenų atžvilgiu. Svarstyti galimi bendri suinteresuotų institucijų ir tautinių bendruomenių veiksmai, siekiant išvengti neigiamo tautinių mažumų įvaizdžio formavimo viešojoje erdvėje.

2017-03-22 Savivaldybėse vyksta apskrito stalo diskusijos apie romus

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, organizuoja susitikimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse romų situacijai aptarti.

 

 

2017-02-27 Paulius Gritėnas: Užsidėti žydo kaukę

Lietuvą ir vėl ištiko Užgavėnių šventė. Tai reiškia, kad dalis švenčiančiųjų žiemos vaikymo procesą pasitiko persirengdami įvairiais personažais. Šalia giltinės, velnio, raganos atsidūrė ir žydo ar čigono kaukės.

2017-02-27 Dar vienas nusistebėjimas

Iš karto turiu deklaruoti, kad nejaučiu jokio – visai jokio – potraukio per užgavėnes persirengti ožiu, žydu, vienuoliu, daktaru ar bent apsivilkti išvirkščius kailinius, todėl tai, kas bus toliau, parašyta be jokios empatijos žmonėms, kurie patiria tokį nenumaldomą norą.