2011-03-05 NAUJI RINKIMINIŲ KAMPANIJŲ STANDARTAI LIETUVOJE? Viešas pareiškimas

Partija „Jaunoji Lietuva“ ėjo į rinkimus su šūkiu „Be žydrų, juodų, raudonų ir be taboro čigonų“. Beje, savo programinėse tezėse, partija įvardijo „čigonų taborą“ kaip nusikalstamą struktūrą ir žadėjo jį panaikinti.

Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymas draudžia steigtis ir veikti politinėms partijoms, kurių steigimo ar programiniuose dokumentuose propaguojama ar veikloje praktikuojama rasinė, tautinė, religinė, socialinė nelygybė ir neapykanta, autoritarinio ar totalitarinio valdymo, valdžios užgrobimo prievarta metodai, karo ir smurto propaganda, žmogaus teisių bei laisvių, viešosios tvarkos pažeidimai, kitokios idėjos bei veiksmai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir nesuderinami su visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis.

2011-03-04 Modernioje visuomenėje – gaji romų diskriminacija

Karštas temperamentas, degančios akys, dainos ir šokiai prie laužo, atvira širdis ir juodaakės gražuolės. Kažkada užtekdavo vien tokių epitetų, kad būtų suprasta, jog kalbama apie romus. Tačiau dabar šie žodžiai romų tautai apibūdinti skiriami vis rečiau. Moderni visuomenė toleranciją ir etiką, rodos, net pati to gerai nesuvokdama iškeitė į neigiamas nuostatas ir atgrasų žvilgsnį.

2011-02-16 D.Kuodytės padėjėjas rinkėjus agituoja šūkiu prieš „žydrus, juodus ir raudonus“

Liberalų sąjūdžio parlamentarės Dalios Kuodytės padėjėjas Ričardas Čekutis drauge su partija „Jaunoji Lietuva“ Vilniaus miesto rinkėjus savivaldos rinkimuose agituoja šūkiu „Be žydrų, juodų, raudonų ir be taboro čigonų“.

2011-02-16 Andrius Kaluginas. Taboras

Jau apie 50 metų egzistuoja lokali Vilniaus romų gyvenvietė, vadinama taboru. Šis taboras yra unikalus reiškinys. Panašios romų gyvenvietės nėra nei Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse. Visur kitur romai gyvena šeimomis, bet kartu su kitų tautybių žmonėmis. Vilniaus taboro ypatumas yra visiška atskirtis – geografinė, socialinė, kultūrinė. Taboro psichologija tarsi klaustukas – paprasta ir paslaptinga.

2011-02-16 Panevėžietės moko tolerancijos romams

Prancūzijos valdžios sprendimas išvaryti iš savo šalies romus sujaudino ir panevėžietę pensininkę Vidą Beinortienę bei vienuolę seserį Daivą, negailinčias jėgų padėti Panevėžio romams kabintis į gyvenimą. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataro žmona ponia Vida jau daug metų yra Panevėžio romų bendruomenės reikalų įgaliotinė, o vienuolė Daiva Tumasonytė vadovauja Panevėžio Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno vaikų dienos centrui, kuriame ugdomos ir mieste gyvenančių čigonų atžalos.