2011-07-05 Ordinu apdovanota sinti romė domėsis Lietuvos romų įgalinimo perspektyvomis

Aukštai ordinu įvertinta Lalla Weiss romų, sinčių gyvenimu besidominčius žmones stebina ne tik savo padėtimi romų bendruomenėje, bet ir požiūriu…

2011-06-07 Gyvenk dieną

ES programos „Veiklus jaunimas“

 tarptautinis jaunimo mainų

su kaimynėmis šalimis partnerėmis projektas. 

2011-07-18 Žmogaus teises ginančios organizacijos suvienijo jėgas

Pranešimas spaudai

2011-06-20

2011-04-17 Romai: kas jie? [vaizdo įrašas]

Vaizdo įrašas apie romų kultūrą ir istoriją (trukmė - 4:03).

2011-03-05 NAUJI RINKIMINIŲ KAMPANIJŲ STANDARTAI LIETUVOJE? Viešas pareiškimas

Partija „Jaunoji Lietuva“ ėjo į rinkimus su šūkiu „Be žydrų, juodų, raudonų ir be taboro čigonų“. Beje, savo programinėse tezėse, partija įvardijo „čigonų taborą“ kaip nusikalstamą struktūrą ir žadėjo jį panaikinti.

Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymas draudžia steigtis ir veikti politinėms partijoms, kurių steigimo ar programiniuose dokumentuose propaguojama ar veikloje praktikuojama rasinė, tautinė, religinė, socialinė nelygybė ir neapykanta, autoritarinio ar totalitarinio valdymo, valdžios užgrobimo prievarta metodai, karo ir smurto propaganda, žmogaus teisių bei laisvių, viešosios tvarkos pažeidimai, kitokios idėjos bei veiksmai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir nesuderinami su visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis.