2019-05-25 Nutylėtas genocidas palietė kiekvieną romą: iš 18 vienos šeimos vaikų išgyveno tik vienas

Mano teta turėjo 11 vaikų – juos visus sušaudė, tik trys išliko gyvi, o teta važinėjo per kaimus, taip sugebėjo pasislėpti, todėl jos nerado, apie Antrojo pasaulinio karo metais romų tautos patirtą genocidą pasakoja Panevėžio romų bendruomenės atstovė Grafinia Jablonskaitė.

2019-05-02 Lietuvos gyventojų nuostatos etninių ir religinių grupių Lietuvoje atžvilgiu 2019 m.

Šių metų balandžio 30 d. vykusios konferencijos „Etninė ir religinė įvairovė: įtraukties strategijos įmonėse“ metu Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Lietuvos „Įvairovės Chartija“ ir „Diversity Development group“ pristatė reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, kurios metu buvo siekiama atskleisti nuostatas etninių ir religinių grupių Lietuvoje atžvilgiu, rezultatus.

2019-01-10 Romani Rose: "Istorinė diena mūsų tautinei mažumai"

2018 m. gruodžio 14 d. Vokietijos Federacinės Žemės pasirašė istorinį susitarimą išsaugoti  Nacių persekiojamų Sinti ir Romų laidojimo vietas. Susitarimą pasirašė Federalinių Žemių Ministras Dr Giffey.

2018-09-17 Seminaras - Lietuvos jaunimo mokymai apie romų genocidą

Europos Tarybos jaunimo departamentas kartu su Tautinių mažumų departamentu prie LRV ir Romų visuomenės centru kviečia jaunimą į mokymus apie romų genocidą. Mokymai vyks lapkričio 6-8 dienomis Vilniuje.

2018-06-21 Būtina aktyviau registruoti neapykantos nusikaltimus siekiant padėti šių nusikaltimų aukoms

Geresnis neapykantos nusikaltimų visoje ES registravimas padės valstybėms narėms kovoti su šia įsisenėjusia problema. Naujausioje Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje pateikiami įtikinami valstybių narių padarytos pažangos įrodymai ir patarimai, kaip toliau gerinti padėtį.