2011-02-16 Andrius Kaluginas. Taboras

Jau apie 50 metų egzistuoja lokali Vilniaus romų gyvenvietė, vadinama taboru. Šis taboras yra unikalus reiškinys. Panašios romų gyvenvietės nėra nei Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse. Visur kitur romai gyvena šeimomis, bet kartu su kitų tautybių žmonėmis. Vilniaus taboro ypatumas yra visiška atskirtis – geografinė, socialinė, kultūrinė. Taboro psichologija tarsi klaustukas – paprasta ir paslaptinga.

2011-02-16 Panevėžietės moko tolerancijos romams

Prancūzijos valdžios sprendimas išvaryti iš savo šalies romus sujaudino ir panevėžietę pensininkę Vidą Beinortienę bei vienuolę seserį Daivą, negailinčias jėgų padėti Panevėžio romams kabintis į gyvenimą. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataro žmona ponia Vida jau daug metų yra Panevėžio romų bendruomenės reikalų įgaliotinė, o vienuolė Daiva Tumasonytė vadovauja Panevėžio Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno vaikų dienos centrui, kuriame ugdomos ir mieste gyvenančių čigonų atžalos.