2017-11-17 Seime pagerbti labiausiai prie daugiatautės Lietuvos vienijimo prisidėję žmonės ir institucijos

Lapkričio 16 d., pasaulyje minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Lietuvos Respublikos Seime vyko Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotas, Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio globojamas iškilmingas renginys, kuriame dalyvavo virš 400 Lietuvos tautinių bendrijų atstovų, akademinės bendruomenės narių, švietimo darbuotojų, žurnalistų, politikų, valstybės tarnautojų, visuomenininkų ir diplomatų. Renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti asmenys už svarų indėlį ir nuopelnus vienijant daugiatautę Lietuvą ir kuriant nediskriminacinę aplinką.

 

2017-11-14 Projekto “Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai“ gautas apdovanojimas

Apdovanojimų renginyje nuskambėjo dešimt geriausių konkurso „Žingsniai“ sėkmės istorijų

Spalio 19 dieną Europos socialinio fondo (ESF) projektų įgyvendintojai rinkosi į šio fondo 60-mečiui skirtą konferenciją „ESF: 60 metų investicijų į žmones“ ir į šventinį geriausių sėkmės istorijų konkurso „Žingsniai 2017“ apdovanojimų renginį.

 

 

2017-11-14 Seime minėsime Tarptautinę tolerancijos dieną

Tolerancija nereiškia tolerantiško požiūrio į socialinę neteisybę, savo įsitikinimų atsisakymo arba svetimų priėmimo. Ji reiškia, kad kiekvienas yra laisvas laikytis savo įsitikinimų ir pripažįsta tokią pat teisę kitiems. Tai reiškia pripažinti, kad žmonės iš prigimties skiriasi išvaizda, padėtimi, kalba, elgsena ir vertybėmis ir turi teisę gyventi taikiai bei išsaugoti savo individualumą.

(Iš UNESCO Tolerancijos principų deklaracijos)

2017-10-17 Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja konsultacijas būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“  (informaciją apie priemonę ir remiamas veiklas rasite čia

 

2017-10-17 „Patys kalti?“ arba kodėl Lietuvoje prasiskolinęs kas dešimtas žmogus?

Šiandien, spalio 17-ąją minimą Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną, skursta kas penktas Lietuvos gyventojas. „Patys kalti“ – taip neretai pagalvoja ne vienas, išgirdęs, kad kažkam atlyginimą stipriai apkarpo antstoliai, o kažkas ilgai nedirba arba neišbrenda iš priklausomybės liūno.