2017-04-28 Baigiamojoje Tautinių mažumų departamento vykdyto projekto konferencijoje – Europos Tarybos ekspertai bei specialistai iš Norvegijos, Moldovos, Lenkijos, Portugalijos, Makedonijos ir Latvijos

2017 m. balandžio 25 d. įvyko baigiamoji Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdyto projekto „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ konferencija, skirta aptarti šio projekto Lietuvoje rezultatus ir planus kitiems metams, pasidalinti patirtimi apie romų integraciją ir taikomą tarpininkų darbo su romų vaikais, siekiant išlaikyti juos švietimo sistemoje, praktiką užsienio šalyse.

2017-04-24 Užsienio ekspertų romų klausimais vizitas Lietuvoje

2017 m. balandžio 25-26 d. Lietuvoje lankysis Europos Tarybos bei įvairių Europos Sąjungos šalių ekspertų, vykdančių romų integracijos projektus, grupė. Vizitą organizuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2017-04-08 Balandžio 8-oji - Tarptautinė romų diena

Balandžio 8-ąją minima Tarptautinė romų diena. 1971 m. balandžio 8 d. pirmą kartą Londone susirinko Pasaulinis romų kongresas. Kongreso metu buvo įkurta romams atstovaujanti tarptautinė organizacija „Union Romani Internationale“, o balandžio 8-oji paskelbta Tarptautine romų diena. Oficialiai ši diena buvo paskelbta po 19 metų – 1990 metais. Tai buvo padaryta per ketvirtąjį Pasaulinį romų kongresą Lenkijoje.

2017-04-04 Vilniuje vyksta seminaras „Romai ir medijos: kaip bendrauti su žiniasklaida?“

Vykdant Europos Komisijos finansuojamą projektą ,,Vietinės romų platformos - kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, balandžio 3-4 dienomis Vilniuje vyksta Tautinių Mažumų Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės surengtas  seminaras romams „Romai ir medijos: kaip bendrauti su žiniasklaida?“.

2017-03-31 Tautinių mažumų departamente – susitikimas dėl tautybės pabrėžimo negatyviame kontekste

Kovo 27 dieną Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įvyko susitikimas, skirtas aptarti priemonėms, kurios galėtų padėti išvengti tautybės pabrėžimo negatyviame viešajame kontekste. Posėdyje dalyvavę Žurnalistų etikos inspektorė, Romų visuomenės centro direktorė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė, Romų bendruomenės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto atstovai ir Tautinių mažumų departamento direktorė bei specialistai aptarė pastaruoju metu visuomenėje kilusią įtampą romų tautybės asmenų atžvilgiu. Svarstyti galimi bendri suinteresuotų institucijų ir tautinių bendruomenių veiksmai, siekiant išvengti neigiamo tautinių mažumų įvaizdžio formavimo viešojoje erdvėje.