2017-03-22 Savivaldybėse vyksta apskrito stalo diskusijos apie romus

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, organizuoja susitikimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse romų situacijai aptarti.

 

 

2017-02-27 Paulius Gritėnas: Užsidėti žydo kaukę

Lietuvą ir vėl ištiko Užgavėnių šventė. Tai reiškia, kad dalis švenčiančiųjų žiemos vaikymo procesą pasitiko persirengdami įvairiais personažais. Šalia giltinės, velnio, raganos atsidūrė ir žydo ar čigono kaukės.

2017-02-27 Dar vienas nusistebėjimas

Iš karto turiu deklaruoti, kad nejaučiu jokio – visai jokio – potraukio per užgavėnes persirengti ožiu, žydu, vienuoliu, daktaru ar bent apsivilkti išvirkščius kailinius, todėl tai, kas bus toliau, parašyta be jokios empatijos žmonėms, kurie patiria tokį nenumaldomą norą. 

2017-02-21 Praktiniai darbo su romų vaikais aspektai ir kultūrinis kontekstas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vasario 21 d. Lietuvos savivaldybių atstovus pakvietė į seminarą „Praktiniai darbo su romų vaikais aspektai ir kultūrinis kontekstas“.

2017-02-14 Projekto „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimtybės ir iššūkiai“ pristatymas

Vasario 1 d. Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, Vilnius) pristatytas  projektas „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai“.