Ordinu apdovanota sinti romė domėsis Lietuvos romų įgalinimo perspektyvomis

Aukštai ordinu įvertinta Lalla Weiss romų, sinčių gyvenimu besidominčius žmones stebina ne tik savo padėtimi romų bendruomenėje, bet ir požiūriu į romų integraciją.

 

Ordinu apdovanota sinti romė domėsis Lietuvos romų įgalinimo perspektyvomis

Pen, 05/20/2011 - 08:07 įrašė neringa

Šių metų gegužės 19 – 25 dienomis Lietuvos romų įgalinimo perspektyvomis besidomintys tarptautiniai ekspertai lankysis romų gyvenvietėje Kirtimuose, bendraus su studentais bei dalyvaus diskusijose, viešose paskaitose. Žmogaus teisių gynėjų dėmesį ypač traukia Orange-Nassau Riterio ordinu už žmogaus teisių aktyvizmą, moterų emancipacijos skatinimą apdovanota sinti romė Lalla Weiss.  Ši renginių epicentru tapsianti viešnia griauna stereotipus tiek plačiosios visuomenės, tiek sinčių /romų tarpe.

 

Aukštai ordinu įvertinta Lalla Weiss romų, sinčių gyvenimu besidominčius žmones stebina ne tik savo padėtimi romų bendruomenėje, bet ir požiūriu į romų integraciją.

 

Ji pasisako už sinti ir romų moterų teises, už aktyvų tiek pačių sinti / romų, tiek ir neromų pilietiškumą, be kurio, jos manymu, integracija neįmanoma. Lallai Weiss rūpi sinčių / romų įgalinimo, vienodų galimybių ir teisių suteikimo klausimai, bei tai, kaip integracija paveikia sinti / romų savimonę, etninį tapatumą.

 

„Tuo jos, kaip sintės, požiūris ir yra įdomus, kadangi leidžia iš integruojamo žmogaus perspektyvos įvertinti, kokiu mastu vykdoma politika yra integracinė, o kokiu - asimiliacinė ar segregacinė“, - teigė Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centro dėstytoja, antropologė Aušra Simoniukštytė.

 

Analizuos sinti ir romų integracijos politiką Lietuvoje ir Olandijoje

Gegužės 20 dieną, 14 valandą svečiai iš Nyderlandų dalyvaus Romų visuomenės centre vyksiančiame seminare „Sinti ir romai: bendruomenė, identitetas ir socialinės įtraukties politika Nyderlanduose ir Lietuvoje“.

 

Seminare  Lalla Weiss iš tikslinės grupės perspektyvos pristatys sinčių/ romų integracijos priemones ir būdus, taikomus Nyderlanduose. Renginyje romų situaciją Lietuvoje aptars Romų bendruomenės centro atstovai, romų teisių aktyvistai.

 

Plačiajai visuomenei  - galimybė pabendrauti

Gegužės 23 d. 17 valandą anglų kalba įvyks atvira paskaita „Sinti romai gyvai: tapatybė, tradicijų kaita ir sinti romų integracijos patirtys Nyderlanduose“. Paskaitos metu bus demonstruojamas dokumentinis filmas „Gypsy Live: Sinti & Roma“ (viena iš filmo kūrėjų – Lalla Weiss), skaitoma paskaita, atsakinėjama į po paskaitos surengtoje diskusijoje žiūrovų iškeltus klausimus. Diskusiją moderuos Tarptautinės organizacijos „Mokykla be rasizmo“ įkūrėjas, ABOP prizu už geriausią antirasizmo strategiją apdovanotas Cor van de Griendt.

 

Svečiai taip pat skaitys paskaitas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete Socialinės pedagogikos ir kitų studijų programų studentams.

 

Lalla Weiss ir Cor van de Griendt vizitas Vilniuje yra šią vasarą visose trijose Baltijos šalyse įgyvendinamos antirasistinės kampanijos „Visi skirtingi –visi lygūs“ dalis.

 

Kampaniją iniciavo ir koordinuoja Nacionalinio socialinės integracijos institutas.

Kampanijos veiklų Lietuvoje partneriai:

•    Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centras;

•    Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas;

•    Romų visuomenės centras.