RVC Vaikų vasaros stovykla „Mokėk ilsėtis ne veltui“

 

    Kaip ir kasmet, šią vasarą romų vaikus vėl pakvietė Romų visuomenės centre organizuota dienos stovykla „Mokėk ilsėtis ne veltui“

    Pagrindinis stovyklos veiklos tikslas buvo organizuoti kryptingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.

    Iš viso stovykloje dalyvavo 80 jaunųjų romų vaikų ir paauglių, su kuriais  dirbo 5 vadovai, turintys ilgametę darbo patirtį. Pedagogai buvo atestuoti saugos ir sveikatos klausimais bei galintys dirbti vaikų turizmo renginių vadovais. Jiems talkino 2 pedagogų asistentai iš romų bendruomenės bei 3 savanoriai, rekomenduoti Lietuvos sakaliukų sąjungos.

    Kūrybinės-turistinės pamainos metu buvo siekiama kuo daugiau  veiklų organizuoti  mieste, gamtoje, siekiant plėsti akiratį, ugdyti naujus socialinius bei bendravimo, supažindinti su Vilniaus miesto istorija, ugdyti meilę gamtai, formuoti ekologijos įgūdžius.

   Stovyklos metu buvo organizuojamos šviečiamosios - pažintinės kelionės ne tik po miestą, bet ir kitus Lietuvos regionus, byvo vykdoma socialinių įgūdžių tobulinimo programa, vyko užsiėmimai įvairiomis kūrybinėmis kryptimis: muzikos, dainavimo, šokio, , karpinių, pynimo, piešimo, origamio, interjero dizaino ir kt.

    Ypač smagu pasidžiaugti tuo, kad šiemet pavyko surengti net tris išvažiuojamąsias stovyklas.

    Ypač aktyviems, mokyklą lankantiems vaikams buvo suorganizuota išvyka-turistinis žygis poilsio bazėje „Deimantas“  Trakų rajone.

    Toje pačioje poilsio bazėje paaugliams buvo surengta sporto stovykla.

   Dešimčiai romiukų, ypač gerai besimokantiems, buvo sudaryta galimybė 7 dienas ilsėtis stovykloje prie jūros, Šventojoje, „Energetiko“ poilsio bazėje.

    Smagiausias vasaros stovyklos akimirkas rasite čia.