Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena: EP nariai turėtų pasipriešinti neapykantai

2013 m. sausio 28 d.

 

Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną (sausio 27 d.) Europos tinklas prieš rasizmą ragina Europos parlamento narius prisiimti atsakomybę ir nustoti finansuoti politines partijas kurios kuria rasistines, anti-semitines, anti-roma, islamofobiškas ir ksenofobiškas ideologijas

Europos parlamentas paskutiniu metu skirdavo metinį finansavimą Europos nacionalinių judėjimų aljansui (AENM), kuriam priklauso politinės partijos kurstančios neapykantą ir rasizmą, kuriam priklauso Britų Nacionalinė Partija (Jungtinė Karalystė), Jobbik (Vengrija), Ataka (Bulgarija), ir Nacionalinis Frontas (Prancūzija).

Visos politinės partijos turi teisę gauti finansavimą, bet jos turi atitikti taisykles finansavimui gauti, kurios yra nustatytos Europos Parlamento, įskaitant taisyklę, kad finansavimo gavėjai turi laikytis šių principų: laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principo.
Europos Komisija neseniai pasiūlė naujas taisykles politinėms partijos, prašančioms ES finansavimo, t.y. kad tokios politinės partijos turi pritarti ES vertybėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Vis dėlto, partijos, priklausančios AENM, akivaizdžiai pažeidžia šią taisyklę. Pavyzdžiui, Britų Nacionalinė Partija savo programoje išskiria, kad jie siekia panaikinti Žmogaus teisių aktą ir denonsuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, ką reikėtų laikyti gana dramatišku žingsniu nuo visuotinai pripažintų žmogaus teisių principų užtikrinimo. Jobbik ir Ataka nariai viešai pakartotinai kurstė neapykantą romų ir žydų atžvilgiu. Paskutinis pavyzdys yra Jobbik nario Vengrijos Parlamente raginimas Vyriausybei praėjusį lapkritį – sudaryti žydų, kurie kelia pavojų “nacionaliniam saugumui”, sąrašą. Nacionalinis Frontas siūlo vėl įvesti mirties bausmę Prancūzijoje, o jos lyderė Marine Le Pen, praėjusių metų rugsėjį siūlė uždrausti skaros ir kipos dėvėjimą viešose vietose.

ENAR Vadovas Chibo Onyeji pabrėžia: “Partijos, kurių nešama žinia yra aiškiai paneigianti pagrindines ES vertybes – pagarbą žmogaus teisėms ir lygybei, negali būti remiamos iš mokesčių mokėtojų pinigų tuose rūmuose, kurių misija yra saugoti tas vertybes ir teises. Pats faktas, kad šios partijos gavo finansavimą praėjusiais metais ir kad klausimas vėl keliamas šiais metais, įrodo, kad kai kurie ES atstovai atsuko nugarą pažadui “Niekada daugiau”, kurį davė po Holokausto. Tai prieštarauja neseniai žengtam ir ilgai delstam Europos Parlemento žingsiui – oficialiai paminėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną.

 

Kontaktai:

Georgina Siklossy, Komunikacijos specialistė

Tel: +32 (0)2 229 35 70 - Mobile: +32 (0)473 490 531 – El. paštas: georgina@enar-eu.org, tinklalapis: www.enar-eu.org

 

Europos tinkle prieš rasizmą narės Lietuvoje: Romų visuomenės centras, Lygių galimybių plėtros centras ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

Europos tinklas prieš rasizmą – organizacija kovojanti su rasizmu ir diskriminacija ir skatinanti lygybę ir solidarumą Europoje. Mes jungiame vietines ir nacionalines nevyriausybines anti-rasistines organizacijas visoje Europoje ir iškeliame etninių ir religinių mažumų problemas politiniuose debatuose nacionaliniu ir europiniu lygiu.

Raginimas anglų kalba: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdfpress/2013-01-25 holocaust day.pdf