Atsigręžk į romus

Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti bet ir išsilaikyti darbo vietoje. http://www.atsigrezkiromus.lt/

Atsigręžk į romus

Projekto partneriai: