2016-05-17 Projektas „ Atpažink diskriminacijos veidus“

Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru 2015 m. įvykdė projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trukusį 5 mėnesius.

2014-01-20 "NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti"

Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams.

2012-05-02 Mano puiki mokykla, vieta, kur galima būti laimingam

"MBS - My Beautiful School, a place where it is possible to be happy" - tai europinis projektas, kurio tikslas isaiskinti Montessori ir Hallgarten didaktinio metodo aktualuma taikant ji romu bendruomeneje su tikslu mazinti atskirti.

2012-01-14 VISTA

VISTA: "Video metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirti patiriančių suaugusiųjų mokymuose" - tai Europos sajungos finansuojamas projektas.

2012-01-14 Prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui

Prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui - tai  Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas grąžinti anksti iškritusius iš mokyklos  vaikus į švietimo sistemą.

2011-10-13 Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija

Projektas "Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija" - tai unikali galimybė senėjančios Europos gyventojams mokytis visą gyvenimą ir priimti švietimo iššūkius, padidinti patrauklumą ir įtaką suaugusiųjų švietimo veiklose.

2011-08-11 Atsigręžk į romus

Projektu siekiama spręsti romų bendruomenės socialinės atskirties problemą, kurią sudaro tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarvystės reiškiniai. http://www.atsigrezkiromus.lt/

2009-11-03 Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

Šiuo metu Partnerystės veiklos vykdomos pagal planą. Sudarytą besimokančiųjų grupė, paskirstytos mokymosi temos ir užduotis. Įvyko startinis projekto vadovų susitikimas Slovėnijoje, kur partneriai suderino darbo planą ir veiklos kryptis.

2009-09-01 Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas

Projektas “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”,
BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0004

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras 2005-2008 metais vykdė projektą “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”