1–10 11–11

2017-03-20 #AtmintisAtsakomybeAteitis

Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau.  Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas

2016-06-13 Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai

Projektas prisidės prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.

2016-05-17 Projektas „ Atpažink diskriminacijos veidus“

Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru 2015 m. įvykdė projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trukusį 5 mėnesius.

2014-01-20 "NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti"

Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams.

2012-05-02 Mano puiki mokykla, vieta, kur galima būti laimingam

"MBS - My Beautiful School, a place where it is possible to be happy" - tai europinis projektas, kurio tikslas isaiskinti Montessori ir Hallgarten didaktinio metodo aktualuma taikant ji romu bendruomeneje su tikslu mazinti atskirti.

2012-01-14 VISTA

VISTA: "Video metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirti patiriančių suaugusiųjų mokymuose" - tai Europos sajungos finansuojamas projektas.

2012-01-14 Prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui

Prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui - tai  Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas grąžinti anksti iškritusius iš mokyklos  vaikus į švietimo sistemą.

2011-10-13 Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija

Projektas "Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija" - tai unikali galimybė senėjančios Europos gyventojams mokytis visą gyvenimą ir priimti švietimo iššūkius, padidinti patrauklumą ir įtaką suaugusiųjų švietimo veiklose.

2011-08-11 Atsigręžk į romus

Projektu siekiama spręsti romų bendruomenės socialinės atskirties problemą, kurią sudaro tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarvystės reiškiniai. http://www.atsigrezkiromus.lt/

2009-11-03 Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

Šiuo metu Partnerystės veiklos vykdomos pagal planą. Sudarytą besimokančiųjų grupė, paskirstytos mokymosi temos ir užduotis. Įvyko startinis projekto vadovų susitikimas Slovėnijoje, kur partneriai suderino darbo planą ir veiklos kryptis.

1–10 11–11