1–10 11–11

2009-09-01 Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas

Projektas “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”,
BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0004

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras 2005-2008 metais vykdė projektą “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”

1–10 11–11