1–10 11–13

2011-08-11 Atsigręžk į romus

Projektu siekiama spręsti romų bendruomenės socialinės atskirties problemą, kurią sudaro tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarvystės reiškiniai. http://www.atsigrezkiromus.lt/

2009-11-03 Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

Šiuo metu Partnerystės veiklos vykdomos pagal planą. Sudarytą besimokančiųjų grupė, paskirstytos mokymosi temos ir užduotis. Įvyko startinis projekto vadovų susitikimas Slovėnijoje, kur partneriai suderino darbo planą ir veiklos kryptis.

2009-09-01 Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas

Projektas “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”,
BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0004

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras 2005-2008 metais vykdė projektą “Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas”

1–10 11–13