Aptarta Šiaulių apskrities romų padėtis

2017 m. vasario 6-7 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialistai lankėsi Šiauliuose ir Žagarėje, kur susitiko su savivaldybės, seniūnijos ir kitų įstaigų darbuotojais, romų bendruomenės atstovais.

Vasario 6 d. vyko apskritojo stalo diskusija dėl projekto „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo galimybių Šiauliuose. Diskusijoje dalyvavo  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Vietienė, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro l.e.p. direktorė Genė Podolskienė, mokymo skyriaus vedėja Vyga Adomaitė, vairuotojų mokymo skyriaus vadovė Jolita Paulauskienė, Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Mikšionytė ir TDB Šiaulių skyriaus vedėja Irena Vaikutienė, VšĮ Romų visuomenės centro direktorė Setlana Novopolskaja, Romų integracijos centro pirmininkė Konsuela Mačiulevičiūtė, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Išvanas Kvik ir bendruomenės narys Michailas Kvik.

Diskusijos metu buvo įvardytos pagrindinės romų bendruomenę liečiančios kliūtys, neleidžiančios romams pilnai integruotis į darbo rinką. Pagrindinė jų – išsilavinimas. Dauguma romų neturi pagrindinio išsilavinimo. Dėl to Šiaulių darbo rinkos mokymo centras negali pasiūlyti mokymo programos ir suteikti galimybę romams įgyti specialybę. Darbo birža taip pat susiduria su šia problema ir negali pasiūlyti darbo.

Vizito metu taip pat įvyko susitikimas su Šiaulių romų bendruomenės nariais, kuriems buvo pristatytas Europos Sąjungos fondų projektas ,,Dirbkime kartu su romais – naujos galimybės ir iššūkiai“.

Vasario 7 d. susitikimo su Žagarės seniūnijos darbuotojais metu buvo aptarta vietinės romų bendruomenės padėtis ir priemonės, leidžiančios Žagarėje gyvenantiems romams suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje ir tokiu būdu mažinant romų socialinę atskirtį. Taip pat buvo apžvelgta romų vaikų padėtis, jų dalyvavimas švietimo sistemoje, įsitraukimas į neformalaus ugdymo užsiėmimus, kitas veiklas. Žagarės seniūnijos Socialinio darbo organizatorė Irena Čerkauskienė pabrėžė, kad labiausiai Žagarės romus paveikė emigracija. Nuo 2008 metų iki šių dienų iš 130 romų beliko tik 32. Iš jų – 12 romų yra užsiregistravę darbo biržoje, du romai nuolat dirba.

Tautinių mažumų departamento įgyvendinamas ir Europos Komisijos lėšomis finansuojamas projektas yra skirtas skatinti romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą bei užtikrinti savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse veikia apmokyti romų atstovai – tarpininkai tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų. Tarpininkai padeda romams komunikuoti su valstybės institucijų atstovais, asistuoja jiems tvarkant reikalus valstybinėse ir privačiose institucijose, padeda spręsti kitas kasdienio gyvenimo problemas, vykdo švietimo ir prevencijos programas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius, tel. (8 5) 219 4837; 8 672 62 420, informacija@tmde.lt