Baigiamojoje Tautinių mažumų departamento vykdyto projekto konferencijoje – Europos Tarybos ekspertai bei specialistai iš Norvegijos, Moldovos, Lenkijos, Portugalijos, Makedonijos ir Latvijos

2017 m. balandžio 25 d. įvyko baigiamoji Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdyto projekto „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ konferencija, skirta aptarti šio projekto Lietuvoje rezultatus ir planus kitiems metams, pasidalinti patirtimi apie romų integraciją ir taikomą tarpininkų darbo su romų vaikais, siekiant išlaikyti juos švietimo sistemoje, praktiką užsienio šalyse.

Sveikindama į konferenciją atvykusius Europos Tarybos atstovus, užsienio šalių ekspertus, dirbančius romų švietimo ir integracijos srityje, kitus konferencijos dalyvius ir svečius, Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė pažymėjo, kad Tautinių mažumų departamentas, siekdamas užtikrinti romų tautinės mažumos integraciją į Lietuvos visuomenę, aktyviai bendradarbiauja tiek su nacionalinėmis, tiek su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis. Tokio bendradarbiavimo pavyzdys – šiemet Tautinių mažumų departamento  sėkmingai įgyvendintas Europos Komijos lėšomis finansuotas projektas „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, skirtas skatinti romų bendruomenių ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. „Džiaugiamės, kad pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais pavyko pasiekti labai daug: užmezgėme kontaktus su 10 Lietuvos savivaldybių, rengėme apskritojo stalo diskusijas romų integracijos tema su šioje srityje dirbančiais specialistais ir romų atstovais, dirbome su mokyklų, kurias lanko romų vaikai, mokytojais ir socialiniais pedagogais“ – kalbėjo direktorė. Ji pažymėjo, kad šiais projekto įgyvendinimo metais didžiausias dėmesys buvo skirtas romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimo skatinimui, abipusio dialogo, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus, užmezgimui ir stiprinimui. Antraisiais projekto metais, kuris turėtų prasidėti 2017 m. birželį, didžiausias dėmesys bus skiriamas romų švietimui.

„Tikiuosi, kad konferencijoje aptarus projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus ir planus kitiems metams, pasidalinus gerąja patirtimi apie kolegų iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Moldovos, Portugalijos, Makedonijos sėkmę, toliau kartu sėkmingai dirbsime tam, kad tęstųsi romų integracija į Lietuvos visuomenę“ – sakė Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Konferencijoje pranešimą apie tarpininkus kaip efektyvią romų integracijos priemonę skaitė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško; programą CAHROM ir romų tarpininkų koncepciją pristatė Europos Tarybos atstovė Malgorzata Różycka; pranešimą apie programos ROMED patirtį skaitė Europos Tarybos programos ROMED vadybininkas Marcos Andrade; savo šalių patirtimi apie romų tarpininkus dalinosi romų švietimo tarpininkė iš Latvijos Dana Didžus, Norvegijos Oslo suaugusiųjų mokyklos atstovė Cecilie Mørland, Moldovos tautinių mažumų departamento vadovas dr. Ion Duminica, nepriklausoma ekspertė iš Lenkijos, Agnieszka Gajewska, organizacijos „Parama romų bendruomenėms“ iš Portugalijos atstovė Berill Baranyai, Makedonijos valstybės patarėja nediskriminacijos ir žmogaus teisių klausimais Gjulten Mustafova bei Latvijos kultūros ministerijos Integracijos ir pilietinės visuomenės plėtros vyriausiasis specialistas  Deniss Kretalovs.  

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje:

http://tmde.lrv.lt/lt/galerija/baigiamoji-projekto-vietines-romu-platformos-kelias-link-bendradarbiavimo-su-savivaldybemis-konferencija

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius, tel. (8 5) 219 4837; 8 672 62 420, informacija@tmde.lt