Konkursą į Tautinių mažumų departamento direktoriaus pareigas laimėjo dr. V. Montvydaitė

vm_foto.jpg

Laimėjusi konkursą į Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pareigas, ateinančius penkerius metus institucijai vadovaus dr. Vida Montvydaitė. Į šias pareigas Ministrų kabinetas ją paskyrė trečiadienį vykusiame posėdyje.

Konkursas į šias pareigas vyko birželio pradžioje, dr. V. Montvydaitė varžėsi su dviem kitais kandidatais.

Nuo 2015 metų Tautinių mažumų departamentui vadovaujanti V. Montvydaitė antrą kadenciją pradės eiti liepos 2 dieną. 

V. Montvydaitė 2002–2009 metais buvo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja, taip pat yra dirbusi mokytoja, buvo tarptautinių ryšių sekretore Profesinių sąjungų centre, koordinavo Vytauto Didžiojo universiteto Pasaulio lietuvių akademijos projektą, vadovavo Lietuvos konsulatui Seinuose.

2015 m. liepos 1 dieną atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turi gilias ištakas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę tautinės bendrijos ėmė burtis į nevyriausybines organizacijas. Tuo pat metu – 1989 metais, buvo įsteigta ir pirmoji tautinių mažumų klausimus koordinuojanti institucija - Tautybių departamentas. Vėliau Tautybių departamentas tapo Regioninių problemų departamentu ir daugiausia užsiėmė tautinių mažumų, buvusioje Sovietų sąjungoje gyvenančių lietuvių bei Pietryčių Lietuvos tautiniais reikalais.

Spartėjant emigracijos tempams vis daugiau lietuvių bendruomenių ėmė kurtis Vakarų Europos šalyse. Siekiant išlaikyti užsienio lietuvių ryšį su Tėvyne ir užtikrinti tinkamą jų interesų atstovavimą, 1997 metais departamentas buvo pertvarkytas į Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, jam patikint ir bendradarbiavimo su užsienio lietuviais funkcijas.

2010 metais panaikinus departamentą jo funkcijos buvo išskaidytos ir perduotos Kultūros, Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų ministerijoms.

Tautinių bendrijų atstovai ne sykį pažymėjo sumažėjus jų klausimams tenkantį dėmesį ir išreiškė viltį, kad Vyriausybė imsis atkurti bendrą valstybės tautinių mažumų politiką vykdančią instituciją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1300, 2015 metų liepos 1 dieną savo veiklą pradėjo atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris tapo už tautinių mažumų politikos įgyvendinimą atsakinga institucija.

Departamento veiklos tikslas – dalyvauti formuojant ir įgyvendinti tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudarančią sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Informacijos šaltinis http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/konkursa-i-tautiniu-mazumu-departamento-direktoriaus-pareigas-laimejo-dr-v-montvydaite?fbclid=IwAR2xbndBJsflXZQowrtZytoChvyFipxlMGeLF8GuZP_eoVLGHkgovxvVXXk