Mano puiki mokykla, vieta, kur galima būti laimingam

    

     "MBS - My Beautiful School, a place where it is possible to be happy" - tai europinis projektas, kurio tikslas išaiškinti Montessori ir Hallgarten didaktinio metodo aktualumą romų bendruomenėje siekiant mažinti atskirtį.

    Pagrindiniai projekto uždaviniai: 

  • realizuoti palyginamąjį eksperimentą taikant šį metodą;
  • sukurti praktinių nurodymų sistemą, skirtą efektyvesniam bendravimui tarp romų bendruomenės ir švietimo įstaigų atstovų, apimant formalų ir neformalų ugdymą;
  • išrinkti didaktinius instrumentus romų vaikų socialinių įgūdžių formavimui, jų suvokimo apie socialinį kontekstą, kuriame jie gyvena, gilinimui;
  • organizuoti eksperimentą romų bendruomenėse Italijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje.

 

Projekto MBS - My Beautiful School, a place where it is possible to be happy" partneriai: