Partneriai

Partneriai:

1. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyrius
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Tautiniu_mazumu_reikalu_skyrius/30
Skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, tel. 219 34 09

2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prie LR Seimo
www.lygybė.lt

4. Lietuvos vaikų fondas http://www.lvf.lt

Direktorė Romualda Navikaitė – tel. (+370 5) 262 88 36
El. paštas: info@lvf.lt

5. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centras
www.spcentras.lt/spc/

6. Etninių tyrimų institutas
http://www.ces.lt
Dr. Vida Bersnevičiūtė – tel. (370 5) 272 2063
El. paštas: beresneviciute@ktl.mii.lt

7. Vilniaus miesto Naujininkų seniūnija www.vilnius.lt

8. Tautinių bendrijų namai www.tbn.lt

9. VšĮ SOPA www.sopa.lt
Direktorė  L.e.p. Aiva Salatkienė +370 614 95402
El. paštas: info@sopa.lt

10. Žmogaus teisių koalicija:

  • Globali iniciatyva psichiatrijoje

Direktorė Dovilė Juodkaitė
Tel.: 8 5 2715762, El.p.: djuodkaite@gip-global.org 

  • Lietuvos gėjų lyga

Valdybos pirmininkas Vladimir Simonko
Tel.: 8 5 2610314, El.p.: vladimir@gay.lt

  • Lietuvos žydų bendruomenė

Pirmininko pavaduotoja Faina Kukliansky
Tel.:  8 5 2331242, El.p.: fainakukliansky@takas.lt 

  • Lietuvos žmogaus teisių centras

Direktorius Gediminas Andriukaitis
Tel.:  8 5 262 88 58, 8 687 22991, El.p.: info@lchr.lt 

  • Lygių galimybių plėtros centras

Direktorė Virginija Aleksejūnė 
Tel.: 8 5 2335380,  El.p.: info@gap.lt 

  • Lygių teisių ir socialinės plėtros centras

Direktorius Vytautas Valentinavičius
Tel.: 8 616 05775, El.p.:  info@ltspc.lt

  • Romų visuomenės centras

Direktorė Svetlana Novopolskaja
Tel.: 8 5 210 41 34, El.p.: sn713@hotmail.com 

  • Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Direktorius Henrikas Mickevičius
Tel. 8 5 2314681, El.p.:  hrmi@hrmi.lt

11. Vilniaus miesto darbo birža www.ldb.lt/TDB/Vilnius/

12. Žmogaus teisių stebėjimo institutas www.hmri.lt

13. Vilniaus priklausomybės ligų centras www.vplc.lt

14. VšĮ "Pusiaukelis" www.pusiaukelis.lt
Projekto vadovė Rasa Kuodytė - Kazielienė

15. „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ http://www.stop-discrimination.info/2186.0.html

16. Visi skirtingi - visi lygūs http://www.vsvl.lt/

17. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje http://www.undp.lt/lt/

18. Tolerantiško jaunimo asociacija http://www.tja.lt/

21. Všį. Širvintų vaikų dienos centras, Kalnalaukio g. 9, Širvintos, tel. +37038253493

22. VšĮ EIKS http://lteiks.lt/zmogaus_teises#/zmogaus_teises/

El. paštas: eiks.office@gmail.com, tel. +370 608 50480