Istorinės atminties ir su Lietuvos įvaizdžiu susijusių projektų finansavimo konkursas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia projektų ir iniciatyvų (toliau – projektai) finansavimo konkursą.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

  • Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimas;
  • Čiunės Sugiharos metų minėjimas;
  • Lietuvos įvaizdį formuojančios ir Lietuvos žinomumą didinančios iniciatyvos;
  • Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti;
  • Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos;

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius  patriotiškumą ir pilietiškumą, skatinančius tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimą, teigiamą Lietuvos įvaizdį formuojančius ir atitinkančius prioritetines kryptis, projektus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 28 d. imtinai.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val., arba elektroniniu paštu atmintis@lrv.lt. Elektroniniu paštu teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Kartu su paraiška projektų vykdytojai taip pat turi pateikti (privalomus dokumentus):

  • preliminarią projekto vykdymo išlaidų sąmatą (forma pridedama);
  • projektų vykdytojo įstatų (arba jiems prilygstančių steigimo dokumentų) kopiją;
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
  • Jungtinę veiklą patvirtinančius dokumentus, jei projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais).

Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė: tel. +370 706 61 815, el. p. atmintis@lrv.lt.

Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties ir su Lietuvos įvaizdžiu susijusių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.

Planuojant projekto veiklas, prašome atsižvelgti į ribojimus nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

Konkurso aprašas

Projektų finansavimo tvarka

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Informacijos šaltinis:http://lrvk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/skelbimai-1