VISTA

    

     "Video metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirti patiriančių suaugusiųjų mokymuose" - tai Europos sajungos finansuojamas projektas. Šio metodo tikslas yra naudoti neformalias priemones ir įrankius tam, kad sukurti savarankiško mokymosi aplinką.

    Partnerių šalyse priemonės skirtos įvairių kategorijų asmenims, žemos kvalifikacijos suaugusiems, žmonėms turintiems negalią, sergantiems ilgalaikiomis ligomis, ilgalaikiams bedarbiams, etninių mažumų grupėms, įskaitant romus, kitiems nepalankioje padėtyje esantiems ir socialiai atskirtiems piliečiams. Video ir socialinių įgūdžių formavimo metodas skatina socialiai atsakingą mąstyseną, padeda dalyviams savarankiškai ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus.

 

Projekto VISTA parteriai.