2020-10-24 Projektas „Nauji senų problemų sprendimai – inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje“

Romų integracija iki šiol tebėra viena opiausių problemų Centrinėje ir Rytų Europoje, Balkanuose bei Turkijoje. ES pagrindinių teisių agentūros duomenimis, romai yra labiausiai diskriminuojama tautinė mažuma, beveik 80 proc. romų šeimų gyvena skurdo rizikoje ir socialinėje atskirtyje. Naujausi neapykantos kurstymo nusikaltimai ir šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, su kuriais nuolat susiduria romai, rodo, jog rasizmas šios tautinės mažumos atstovų atžvilgiu yra labai rimta bei aktuali problema mūsų dienų Europoje.

 

2018-03-08 Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK)

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias žmogaus teisių ir anti-diskriminacijos srityse.

ŽTOK sukurta 2014 m., nuo 2011 m. veikusios Žmogaus teisių koalicijos pagrindu.

2017-11-29 Projektas „Kultūrų ratas“

Edukaciniame projekte „Kultūrų ratas“ dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų bei grupė iš Kaliningrado srities. Projekto, skirto daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimui, tautinės savimonės ugdymui bei tolerancijos puoselėjimui, metu dalyviai domėjosi Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų – latvių, žydų, totorių, rusų, karaimų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų – kultūriniu palikimu; rinko medžiagą apie tautų papročius, tradicijas, patys gamino tautinius patiekalus, siuvo tautinius drabužius, dainavo, šoko, šventė šventes, vyko į keliones, dalijosi patirtimi bei įspūdžiais, būrė bendruomenę bendroms tarpkultūrinėms veikloms ir sukūrė originalius, smagius, informatyvius pristatymus, su kuriais siūlome susipažinti.

2017-03-20 #AtmintisAtsakomybeAteitis

Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau.  Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas

2016-06-13 Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai

Projektas prisidės prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.

2016-05-17 Projektas „ Atpažink diskriminacijos veidus“

Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru 2015 m. įvykdė projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trukusį 5 mėnesius.

2014-01-20 "NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti"

Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams.