Apskritojo stalo diskusija apie romų padėtį Jonavoje

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialistai 2017 m. sausio 18 d. dalyvavo Jonavoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo galimybės Jonavos rajono savivaldybėje“. Diskusija vyko Jonavos rajono savivaldybėje ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje. Vizito metu taip pat įvyko susitikimas su Jonavos romų bendruomene.

Susitikimo su Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais metu buvo pristatyta vietinės romų bendruomenės padėtis, aptartos priemonės Jonavos rajone gyvenantiems romams suteikti galimybę dalyvauti dialoge tarp skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių, tokiu būdu mažinant romų socialinę atskirtį.

Antrojoje diskusijų dalyje Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje buvo apžvelgta romų vaikų padėtis mokykloje, jų dalyvavimas švietimo sistemoje, įsitraukimas į neformalaus ugdymo užsiėmimus, kitas veiklas.

Vizito metu Jonavos rajono savivaldybės specialistams buvo pristatytas projektas ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“.

Tautinių mažumų departamento įgyvendinamas ir Europos Komisijos lėšomis finansuojamas projektas yra skirtas skatinti romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą bei užtikrinti savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse veikia apmokyti romų atstovai – tarpininkai tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų. Tarpininkai padeda romams komunikuoti su valstybės institucijų atstovais, asistuoja jiems tvarkant reikalus valstybinėse ir privačiose institucijose, padeda spręsti kitas kasdienio gyvenimo problemas, vykdo švietimo ir prevencijos programas.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius, tel. 8 672 62 420, info@tmde.lt

Daugiau informacijos rasite pasinaudoję nuoroda.:   http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/apskritojo-stalo-diskusija-apie-romu-padeti-jonavoje