Būtina aktyviau registruoti neapykantos nusikaltimus siekiant padėti šių nusikaltimų aukoms

Geresnis neapykantos nusikaltimų visoje ES registravimas padės valstybėms narėms kovoti su šia įsisenėjusia problema. Naujausioje Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje pateikiami įtikinami valstybių narių padarytos pažangos įrodymai ir patarimai, kaip toliau gerinti padėtį.

„Neapykantos nusikaltimų registravimo sistemos kokybė neatsiejama nuo jos turinio, – teigia FRA direktorius Michael O’Flaherty. – „Norėdamos pasiųsti stiprią ir aiškią žinią, kad neapykantos nusikaltimai Europoje nebus toleruojami, valstybės narės turi parengti dar veiksmingesnę neapykantos nusikaltimų vertinimo metodiką. Ši ataskaita bus labai naudinga siekiant pakreipti šias pastangas tinkama linkme.

” Viktimizacijos tyrimai, pavyzdžiui, tokie kokius atlieka FRA, ir toliau aiškiai rodo, kad Europos Sąjungoje toliau veši neapykantos nusikaltimai ir neapykantos paskatintas priekabiavimas prie įvairių grupių – migrantų, LGBTI ir mažumų. Tačiau oficialūs statistiniai duomenys to neparodo, todėl visuomenė vis mažiau pasitiki ją apsaugoti turinčiomis sistemomis.

Ataskaitoje „Neapykantos nusikaltimų registravimo ir duomenų rinkimo praktika ES“ nurodyta, kad nacionalinė policija, teisės aktų leidėjai ir politikos formuotuojai sutinka, jog būtina geriau registruoti neapykantos nusikaltimus. Jie pripažįsta, kad tai padės valstybėms narėms laikytis įsipareigojimo kovoti su išankstiniu nusistatymu ir kurti įtraukią visuomenę.

Ataskaitoje pateikta visų 28 valstybių narių praktikos apžvalga papildo FRA neapykantos nusikaltimų registravimo ir jų duomenų rinkimo metodologijų pogrupio veiklą ir internetinį praktikos rinkinį. Remiantis šia praktika, valstybėms narėms pateikiama tobulėjimo rekomendacijų:

  • valstybės narės turėtų rinkti išsamius duomenis apie įvairius neapykantos nusikaltimų motyvus. Šiuo metu tik 15 valstybių narių skirsto neapykantos nusikaltimų duomenis pagal juos paskatinusius motyvus. Tokie duomenys padėtų policijai stebėti jų veiksmų veiksmingumą ir padėtų atkurti bendruomenių tarpusavio pasitikėjimą.
  • Jos turėtų reguliariai atlikti viktimizacijos tyrimus, kad geriau suprastų nacionalinę padėtį. Tik devynios valstybės narės atlieka tokius tyrimus teikdamos konkrečius klausimus apie neapykantos nusikaltimus.
  • Valstybės narės turėtų pasinaudoti pilietinės visuomenės žiniomis ir stiprinti policijos pajėgų bei pilietinės visuomenės bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip mokymas ir informavimo veikla.
  • Policijos pajėgos turėtų užtikrinti, kad visuose jų tarnybos lygmenyse įsigalėtų pakantumo kultūra, neapykantos nusikaltimų aukos būtų labiau gerbiamos ir geriau suprantamos. 
  • Policijos pareigūnai visada turėtų įvertinti, ar nusikaltimą paskatino neapykanta, kad galėtų užtikrinti tinkamą baudžiamąjį persekiojimą. 15 valstybių narių pareigūnai jau turi tam tikras vertinimo gaires; tokias gaires turėtų parengti ir kitos valstybės narės.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite e. paštu media@fra.europa.eu arba skambinkite telefonu +43 1 580 30 642.

Šaltinis: http://fra.europa.eu/en/press-release/2018/better-records-help-support-hate-crime-victims

 

Home