2022-01-15 Žaisloteka ir vaikų skaitinių klubas - sėkmingam ikimokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi

Romų visuomenės centras pradeda naują veiklą - „Žaisloteka ir vaikų skaitinių klubas“, orientuotą į ankstyvojo vaikų vystymosi bei pirminių mokymosi įgūdžių formavimą. Į šią veiklą planuojama įtraukti jaunas romų šeimas su mažais vaikais, kurios dėl įvairių aplinkybių negali leisti savo atžalas į vaikų darželius ar kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

2021-09-01 Romų muzikos festivalis Tamburinas 2021

Šiauliose vyko romų jaunimo muzikos konkursas-festivalis „Tamburinas“. Renginio metu savo muzikines programas pristatė žinomi romų atlikėjai ir jaunimo grupės. Festivalyje dalyvavo:

2021-09-01 Metinėje ESF konferencijoje apdovanoti ir konkurso Žingsniai 2021 laimėtojai

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode rugpjūčio 26-ąją vyko metinė ESF projektų vykdytojų konferencija „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį“. Į rožėmis kvepiantį ir lietaus prausiamą sodą susirinko apie porą šimtų dalyvių iš visos Lietuvos.

2021-04-08 Ištyrė, kas sumažintų neapykantos kalbos srautą tautinių mažumų atžvilgiu

Neapykantos kalbos kiekį tautinių mažumų atžvilgiu sumažintų žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje vartojamos kalbos higiena, teigia 850 žiniasklaidos kanalų nuo 2019 metų pradžios iki dabar išnagrinėję žiniasklaidos analizės bendrovės „Mediaskopas“ ekspertai.

2021-03-12 Europos Sajungos Tarybos Rekomendacija 2021 m. kovo 12 d. dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo 2/2

Kai kurie ES romų tautybės piliečiai, kurie įsikuria ne savo kilmės valstybėje narėje arba tokioje valstybėje narėje būna laikinai, be kita ko, siekdami pasinaudoti sezoninio ar trumpalaikio darbo galimybėmis, atsiduria pažeidžiamoje padėtyje. Kai aktualu, valstybės narės turėtų skatinti nustatyti tinkamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu formas, įskaitant dvišalius ar daugiašalius projektus ir susitarimus, ir skatinti aktyviai juose dalyvauti, tuo pačiu laikantis Sąjungos teisinės sistemos ir galiojančių nacionalinės teisės aktų. Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, bendradarbiavimą klausimais, susijusiais su romų tautybės vaikų galimybėmis gauti išsilavinimą, vaikų mokymosi patirtimi ir rezultatais, taip pat poreikiais ir iššūkiais savivaldybių lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų apimti pačių romų dalyvavimą.