Savivaldybėse vyksta apskrito stalo diskusijos apie romus

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, organizuoja susitikimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse romų situacijai aptarti.

Kovo 10 d. vyko susitikimai Ukmergėje: Pabaisko pagrindinėje mokykloje – diskusija apie romų švietimą, Ukmergės savivaldybėje – diskusija su Ukmergės savivaldybės atstovais ir Ukmergės romų bendruomene apie romų situaciją. Diskusijoje savivaldybėje dalyvavo Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus, Švietimo ir sporto skyriaus atstovai, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro atstovai.

Kovo 14 d. Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško dalyvavo diskusijoje Marijampolės savivaldybėje su savivaldybės Socialinių reikalų departamento, Narto seniūnijos, Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos bei Petro Armino pagrindinės mokyklos atstovais.

Kovo 21 d., vyko apskritojo stalo diskusija Švenčionėliuose. Susitikimai vyko su Švenčionėlių socialinių paslaugų centro, Švenčionėlių progimnazijos ir lopšelio darželio „Vyturėlis“ darbuotojais.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius, tel. (8 5) 219 4837; 8 672 62 420, informacija@tmde.lt

Daugiau skaitykite:  http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybese-vyksta-apskrito-stalo-diskusijos-apie-romus