2017-10-17 Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja konsultacijas būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“  (informaciją apie priemonę ir remiamas veiklas rasite čia

 

2017-10-17 „Patys kalti?“ arba kodėl Lietuvoje prasiskolinęs kas dešimtas žmogus?

Šiandien, spalio 17-ąją minimą Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną, skursta kas penktas Lietuvos gyventojas. „Patys kalti“ – taip neretai pagalvoja ne vienas, išgirdęs, kad kažkam atlyginimą stipriai apkarpo antstoliai, o kažkas ilgai nedirba arba neišbrenda iš priklausomybės liūno.

2017-09-15 Aktyviausi tautinių bendruomenių atstovai kviečiami dalyvauti socialinio verslo skatinimo programoje SOCIFACTION

NVO Avilys ir Nacionalinis socialinės integracijos institutas, bendradarbiaudami su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ieško aktyvių tautinių mažumų ir etniškai mišrių bendruomenių atstovų, norinčių taikyti naujus sprendimus, motyvuotų spręsti opiausias vietovės problemas, kurti ir vystyti savo socialinius verslus ar socialines iniciatyvas.

2017-08-11 Skola – kilpa ant kaklo, kurią lieka tik patraukti*

Pakirsta žmonių savivetė, prarastas pasitikėjimas savimi, alkoholis ar net benamystė – apie tokias skolų išieškojimo byloja nevyriausybinių organizacijų patirtis. „Sumos yra tokios didelės, kad žmonės jau tiesiog nebenori spręsti įsiskolinimo problemų, nes mato, jog tai yra beviltiška,‘‘ – teigia Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo tyrime dalyvavusi socialinė darbuotoja, dirbanti su skolų turinčiais asmenimis. 

2017-08-08 Lietuvos romų integracijos projekto tęsimui Europos Komisija skyrė 65 tūkst. Eur

Skatindamas romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą bei savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius integracijos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsia 2016 m. pradėta projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis.